Det store mysterie om dig

Vi har samlet en række almindelige spørgsmål til dig, så du kan gøre dig nogle tanker og refleksioner på forhånd inden interviewet. Brug forberedelsestiden godt, så du kommer til at slappe mere af under interviewet. Husk at du ikke behøves at være verdensmester – personen på den anden side af bordet vil bare lære dig bedre at kende. You are awesome just the way you are!

Standard

 1. Fortæl lidt om dig selv
 2. Hvad laver du i din fritid?
 3. Hvordan vil dine forældre beskrive dig?
 4. Hvordan vil din kæreste/samboer/ekskæreste beskrive dig?
 5. Hvordan vil dine venner beskrive dig?
 6. Hvad er dine stærke sider?
 7. Hvad er dine svage sider?
 8. Hvad mener du, er din største bedrift i livet?
 9. Hvad motiverer dig?
 10. Hvis du kunne forandre noget ved dig selv, hvad vil du så vælge?
 11. Angrer du noget?
 12. Hvor god er du til at lytte, og kan du give et eksempel på det?
 13. Vil du sige, at du er målrettet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 14. Hvilke mål har du i livet?
 15. Hvad motiverer dig?
 16. Hvad demotiverer dig?
 17. Hvilken rolle tager du i konfliktsituationer?
 18. Har du nogensinde været i konflikt med en overordnet? Hvis ja; hvad blev udfaldet og hvordan håndterede du situationen?
 19. Hvordan takler du stress på arbejdet?
 20. Hvordan takler du stress hjemme?
 21. Fortæl om et problem du har haft, og hvordan du har løst det.
 22. Hvordan takler du kritik?
 23. Hvad er den største fejl, som du nogensinde har begået?
 24. Hvad betyder succes for dig?
 25. Hvem er dine forbilleder?
 26. Er du en ledertype?
 27. Hvilken rolle påtager du i grupper?
 28. Er du god til at motivere andre?
 29. Er du et konkurrencemenneske?
 30. Hvordan takler du at tabe?
 31. I hvilke situationer bliver du usikker?
 32. Hvilke situationer ser du som vanskelige?
 33. Fortæl om en person, som du synes har været vanskelig at arbejde sammen med, og hvorfor du oplevede personen sådan.
 34. Hvordan takler du at være underlagt autoriteter?
 35. Hvad er det hårdeste, som du har oplevet?
 36. Hvad gør dig glad?
 37. Hvis du får jobbet, hvem ringer du først til?
 38. Hvordan samarbejder du med nogen, som du ikke synes om?
 39. Hvordan er din sundhed?
 40. Har du meget fravær?
 41. Hvad er den vanskeligste beslutning, som du har taget i dit liv?

Scroll videre ned for at læse flere spørgsmål om uddannelse, karriere og arbejdsplads!

Uddannelse/skole

 1. Fortæl lidt om din uddannelse
 2. Hvorfor tog du det valg, som du gjorde?
 3. Hvad mener du er det vigtigste, som du lærte i skolen?
 4. Hvordan bruger du uddannelsen i dag?
 5. Hvordan føler du studierne forberedte dig på arbejdslivet?
 6. Ville du have valgt anderledes, hvis du fik muligheden for det?
 7. Hvad var det bedste ved din skole?
 8. Hvilke fag kunne du bedst lide og hvorfor?
 9. Hvilke fag kunne du mindst lide og hvorfor?
 10. Hvordan påvirkede studierne dig som person?
 11. Hvordan var dine karakterer?
 12. Hvordan lærer du?
 13. Kunne du tænke dig at studere mere?
 14. Hvordan strukturerede du hverdagen for at komme i mål med alle fagene?
 15. Hvad savner du mest ved studietiden?

Scroll videre ned for at læse flere spørgsmål om karriere og arbejdsplads!

Karriere

Fortæl lidt om valg af karrierevej, og hvordan du endte der, hvor du er i dag

 1. Hvad påvirkede dig til at vælge, som du gjorde?
 2. Hvor ser du dig selv om 5 år?
 3. Hvor ser du dig selv om 10 år?
 4. Hvilke mål har du for din karriere?
 5. Hvad har motiveret dig undervejs i din karriere?
 6. Hvilke risikoer har du taget for at opnå dine målsætninger?
 7. Har du nogensinde tvivlet på, om du har valgt den rigtige karriere? Hvorfor/hvorfor ikke?
 8. Mener du, at du har kvalifikationerne for at opnå succes?
 9. Har nogen inspireret dig til at vælge, som du har gjort? I så fald hvem?
 10. Hvordan tror du din karriere ser ud om 10 år?
 11. Hvilken egenskab vil du sige har været vigtigst for dig for at komme til det sted, hvor du er i dag?

Scroll videre ned for at læse flere spørgsmål!

Arbejdsplads

 1. Hvorfor søger du dette arbejde?
 2. Hvorfor stoppede du på dit nuværende arbejde?
 3. Hvad motiverede dig i stillingsopslaget?
 4. Hvad forventer du af stillingen?
 5. Hvad tror du, at du vil bidrage med i stillingen?
 6. Hvad ved du om os?
 7. Hvad tror du er den største udfordring ved denne stilling?
 8. Er du villig til at rejse meget for dit arbejde?
 9. Er du villig til at flytte for dette arbejde?
 10. Hvad ser du som vores største forbedringspotentiale?
 11. Hvordan angriber du en arbejdsopgave?
 12. Hvilke egenskaber mener du er vigtigst for at lykkes i det her job?
 13. Hvad søger du hos os?
 14. Hvad forventer du af dig selv?
 15. Hvad vil du tilføre til vores virksomhed?
 16. Hvad mener du er vigtigst; effektivitet eller kreativitet?
 17. Hvad mener du gør dig kvalificeret til dette arbejde?
 18. Fortæl om en arbejdssituation, hvor du udviste god dømmekraft.
 19. Er du god til at præstere?
 20. Fortæl om dit netværk
 21. Er du en god lytter?
 22. Hvilken rolle tager du i et team?
 23. Trives du bedst med at arbejde på egen hånd eller i team?
 24. Er du initiativrig? Hvis ja; kom med et eksempel.
 25. Er du proaktiv? Hvis ja; kom med et eksempel.
 26. Hvor meget oplæring tænker du, at du har brug for?
 27. Nævn 3 ting som er vigtigt for dig ved dette arbejde?
 28. Hvad gør du for at vedligeholde din faglige kompetence?
 29. Hvor meget betyder lønnen for dig?
 30. Hvad forventer du i løn?
 31. Hvorfor bør vi ansætte dig?
 32. Hvad gør dig glad på arbejdet?
 33. Hvad vil din tidligere chef sige om dig?
 34. Hvad vil dine tidligere kollegaer sige om dig?
 35. Hvad vil du sige er vores største forbedringspotentiale?
 36. Har du søgt andre jobs?
 37. Hvordan takler du at arbejde under pres?
 38. Hvad motiverer dig til at gå på arbejde?
 39. Hvad demotiverer dig på arbejdet?
 40. Hvad er du mest stolt af at have opnået i jobsammenhæng?
 41. Har du nogen spørgsmål?
 42. Hvad var dit bidrag til omsætningen på dit forrige arbejde?
 43. Kan du fortælle om et stort projekt, som du har arbejdet på?
 44. Hvilken type ansvar har du haft i tidligere jobs?
 45. Hvorfor vil du arbejde hos os?
 46. Hvad adskiller os fra andre virksomheder?
 47. Hvad foretrækker du at arbejde med?
 48. Hvor lang tid vil det tage, før du er en bidragsyder hos os?
 49. Hvad har du lært fra tidligere jobs?
 50. Hvordan håndterer du at lede andre mennesker?
 51. Kan det tænkes, at du er overkvalificeret til denne stilling?
 52. Hvorfor har du skifte arbejde så ofte?
 53. Hvad interesserer dig i mindre grad ved dette arbejde?
 54. Hvad mener du er acceptabelt fravær?
 55. Beskriv dit drømmejob.
 56. Giv et eksempel på en situation, hvor du har udvist dårlig dømmekraft.
 57. Fortæl om en gang, hvor du ikke har overholdt en tidsfrist, og hvordan udfaldet blev.
 58. Hvilken type mennesker foretrækker du at arbejde sammen med?
 59. Hvilke mennesker vil du have problemer ved at arbejde sammen med?
 60. Fortæl om en gang hvor dit arbejde blev kritiseret. Hvordan håndterede du det?
 61. Hvad frustrerede dig i din tidligere karriere?
 62. Hvilke aspekter af dette arbejde vil du sige er mest kritisk?
 63. Hvad er det første, som du ville gøre, hvis vi tilbød dig stillingen?
 64. Hvordan vil du takle følelsen af at være upopulær på arbejdet?
 65. Hvad gør du, hvis du oplever mobning på arbejdspladsen?
 66. Fortæl om en ide eller et forslag, som du foreslog, som blev en succes.
 67. ”Du har ikke meget erfaring med det” – Hvordan skal du klare den?
 68. Hvad føler du dig tryg ved at gøre?
 69. Hvad tjente du i dit forrige arbejde?
 70. Hvorfor har du været arbejdsløs så længe?
 71. Hvilken leder har du været mest glad for og hvorfor?

Nu har du lidt at tænke over! Held og lykke i processen, vi holder med dig!